Välkommen till Björkö Friskola

Våra verksamheter bygger på Waldorfpedagogik. Här sker inlärning på ett levande sätt med utgångspunkt från att det är mer än intellektet hos barnet som ska växa.

Det är en helhetssyn som präglar andan från förskola till gymnasium.

bjrk frstasida